Naša odgovornost

Sternschnuppe fondacija za pomoć djeci

Svrha fondacije je da unese radost i raznolikost u živote djece i mladih do 18 godina koji žive sa bolešću, invaliditetom ili posljedicama teške povrede.

Svi želimo sretnu djecu koja mogu rasti i razvijati se u bezbrižnom okruženju. Od 1993. godine fondacija ispunjava dječje želje i finansira zvjezdane projekte za institucije.

Svjesni smo svoje odgovornosti.

Sretni smo što ćemo dio naših prihoda prenijeti na Sternschnuppe fondaciju za pomoć djeci - www.sternschnuppe.ch