privatnost

Izjava o zaštiti podataka Fuchs Trading GmbH / LanaLu Boys & Girls

1. General

Ova izjava o zaštiti podataka pokriva istorijske i buduće lične podatke. Primjenjuje se na obradu podataka od strane Fuchs Trading GmbH i na sljedeću web stranicu: "www.lanalu.ch". Ova izjava o zaštiti podataka ne samo da bilježi lične podatke prikupljene od vas u budućnosti u skladu s ovom izjavom o zaštiti podataka, već i vaše lične podatke koje smo već pohranili.

Ova izjava o zaštiti podataka zasnovana je na Općoj uredbi EU o zaštiti podataka (GDPR). Iako je GDPR propis Evropske unije, nama je važan. Švicarski zakon o zaštiti podataka (DSG) je pod velikim utjecajem zakona EU i kompanije izvan Evropske unije/EEA moraju se pridržavati GDPR-a u određenim okolnostima.

Opšta uredba EU o zaštiti podataka i švajcarski zakon o zaštiti podataka štite osnovna prava i slobode fizičkih lica, a posebno njihovo pravo na zaštitu ličnih podataka. Pod ličnim podacima podrazumijevaju se sve informacije koje se odnose na određenu osobu ili osobu koja se može identificirati. Kada govorimo o obradi vaših ličnih podataka u ovoj izjavi o zaštiti podataka, mislimo na svako rukovanje vašim ličnim podacima. To uključuje, na primjer:

 • Kolekcija
 • skladištenje
 • administracija
 • Nutzung
 • prijenos
 • Najava
 • Brisanje vaših ličnih podataka

Prikupljamo lične podatke koji su potrebni za konkretnu kupovinu i kako bismo to učinili
da pružimo bolju uslugu našim klijentima. Ovi podaci se koriste isključivo unutar Fuchs Trading GmbH i ne prosljeđuju se trećim stranama.

2. Kako štitimo vaše lične podatke?

Imamo uspostavljene tehničke i organizacijske sigurnosne procedure za održavanje sigurnosti vaših ličnih podataka i zaštitu vaših podataka o sesiji i ličnih podataka od neovlašćene ili nezakonite obrade i/ili od slučajnog gubitka, izmene, otkrivanja ili pristupa. Naša online trgovina je šifrirana korištenjem SSL-a (Secure Socket Layer), što znači da se svi podaci o ponudi kao i vaši podaci o plaćanju i kupcima prenose na siguran način. Međutim, uvijek morate biti svjesni da prijenos informacija putem interneta i drugih elektronskih sredstava uključuje određene sigurnosne rizike i da ne možemo garantirati sigurnost informacija koje se prenose na ovaj način.

3. Koliko dugo čuvamo podatke i gdje ih čuvamo?

Vaše lične podatke obrađujemo i čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje naših ugovornih i zakonskih obaveza ili na neki drugi način u svrhe koje se slijede obradom, na primjer za vrijeme trajanja cjelokupnog poslovnog odnosa (od pokretanja, obrade do raskida ugovora) kao iu skladu sa zakonskim obavezama čuvanja i dokumentacije. Moguće je da će lični podaci biti pohranjeni za vrijeme u kojem se mogu podnijeti zahtjevi protiv naše kompanije i ukoliko smo inače zakonski dužni to učiniti ili to zahtijevaju legitimni poslovni interesi (npr. za potrebe dokaza i dokumentacije). Čim Vaši lični podaci više nisu potrebni za gore navedene svrhe, oni će biti izbrisani ili anonimni koliko god je to moguće. U principu, kraći periodi čuvanja od dvanaest mjeseci ili manje primjenjuju se na operativne podatke (npr. sistemske protokole, dnevnike). Neaktivni korisnički računi se sistematski brišu nakon godinu dana neaktivnosti i bez odgovora na period reaktivacije od 30 dana. Lični podaci koje prikupljamo pohranjuju se isključivo na serverima u Švicarskoj.

4. Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo na informacije, ispravke, brisanje, u okviru zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuje na vas iu mjeri koja je u njemu predviđena (kao što je u slučaju DSGVO).
ograničiti obradu podataka i na drugi način prigovoriti našoj
Obrada podataka i puštanje određenih ličnih podataka u svrhu prijenosa drugom tijelu (tzv. prenosivost podataka). Imajte na umu, međutim, da zadržavamo pravo da zahtijevamo zakonska ograničenja s naše strane, na primjer ako smo dužni pohranjivati ​​ili obrađivati ​​određene podatke, imamo preovlađujući interes u tome (u mjeri u kojoj se na to možemo pozvati) ili vi potrebni su za potvrđivanje zahtevanih potraživanja. Ako imate bilo kakve troškove, obavijestit ćemo vas unaprijed. Imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku. Imajte na umu da ostvarivanje ovih prava može biti u suprotnosti sa ugovornim sporazumima i to može imati posljedice kao što su prijevremeni raskid ugovora ili finansijske posljedice. Unaprijed ćemo vas obavijestiti ako to već nije ugovoreno.

Ostvarivanje takvih prava obično zahtijeva da jasno dokažete svoj identitet
(npr. putem kopije vaše lične karte, gdje vaš identitet inače nije jasan ili se ne može provjeriti). Da biste ostvarili svoja prava, možete nas kontaktirati na adresu navedenu u Odjeljku 16.

Svaki nosilac podataka također ima pravo da svoje zahtjeve ostvari na sudu ili da uloži žalbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka. Nadležno tijelo za zaštitu podataka u Švicarskoj je Federalno tijelo za zaštitu podataka i
Službenik za javno informisanje (http://www.edoeb.admin.ch).

5. Kako nas možete kontaktirati?

Ako želite ostvariti svoja prava u vezi s vašim ličnim podacima ili imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi s obradom ličnih podataka, možete nas kontaktirati na datenschutz@lanalu.ch: Vaša poruka će biti interno proslijeđena službeniku za zaštitu podataka i nastojat ćemo odmah odgovoriti na sva pitanja ili nedoumice po prijemu.

6. Ko je vlasnik zbirke podataka?

Zakonski smo obavezni obavijestiti vas o vlasniku zbirke podataka koja sadrži vaše lične podatke. Vlasnik prikupljanja podataka i odgovoran za obradu podataka je Fuchs Trading GmbH, Knonauerstrasse 1, 6300 Cham.

7. Kada prikupljamo lične podatke?

Prvenstveno obrađujemo osobne podatke koje primamo od ovih i drugih osoba uključenih u naš poslovni odnos s našim klijentima i drugim poslovnim partnerima ili koje prikupljamo od njihovih korisnika prilikom rada naših web stranica, aplikacija i drugih aplikacija.

U mjeri u kojoj je to dozvoljeno, također uzimamo određene podatke iz javno dostupnih izvora (npr. registri naplate dugova, zemljišne knjige, komercijalni registri, štampa, internet) ili primamo takve podatke od nadležnih organa i drugih trećih strana (npr. agencije za kreditne informacije, brokeri za adrese) .

Pored vaših podataka koje nam direktno dajete, kategorije ličnih podataka koje primamo od trećih strana o vama, posebno

 • Podaci iz javnih registara
 • Informacije koje saznajemo u vezi sa upravnim i pravnim postupcima
 • Informacije u vezi s vašim profesionalnim funkcijama i aktivnostima (npr. kako bismo uz vašu pomoć mogli ući i poslovati s vašim poslodavcem)
 • Podaci o vama u prepisci i razgovorima sa trećim stranama, kreditnim izvještajima (ukoliko poslujemo s vama lično)
 • Podaci o vama koje nam daju ljudi iz vašeg okruženja (porodica, konsultanti, pravni zastupnici, itd.) kako bismo mogli zaključiti ili obraditi ugovore sa vama ili uz vaš angažman (npr. reference, vaša adresa za dostavu, punomoćja)
 • Informacije o usklađenosti sa zakonskim zahtjevima kao što su borba protiv pranja novca i ograničenja izvoza
 • Informacije od banaka, osiguravajućih društava, prodajnih i drugih naših ugovornih partnera o vašem korištenju ili pružanju usluga (npr. izvršene uplate, izvršene kupovine)
 • Podaci iz medija i interneta o vama (ako je to naznačeno u konkretnom slučaju, npr. kao dio prijave, pregled štampe, marketing/prodaja, itd.)
 • Vaše adrese i, ako je primjenjivo, interesovanja i drugi socio-demografski podaci (za marketing)
 • Podaci u vezi s korištenjem web stranice (npr. IP adresa, MAC adresa pametnog telefona ili računara, informacije o vašem uređaju i postavkama, kolačići, datum i vrijeme posjete, stranice i sadržaj kojima se pristupa, korištene funkcije, web stranica koja upućuje, lokacija informacije)

Konkretno, u svrhu provjere kreditne sposobnosti prilikom kupovine na račun, kreditne informacije se preuzimaju na osnovu matematičko-statističkih procesa od kompanije MF Group, Kornhausstrasse 25, 9000 St. Gallen.

8. Koje lične podatke prikupljamo?

Prikupljeni lični podaci su nam potrebni za upravljanje procesom prodaje. S jedne strane, prikupljamo lične podatke koje nam stavite na raspolaganje. S druge strane, prikupljamo lične podatke koji se automatski ili ručno bilježe kada nas kontaktirate, kao što su:

8.1 Lični podaci

 • Ime i ime
 • isporuka adresa
 • adresa za naplatu
 • jezičke preferencije
 • broj telefona
 • E-mail adresa)
 • broj kupca
 • Informacije o pretplaćenim biltenima ili drugim reklamama
 • Saglasnost za primanje reklama
 • Informacije o online korisničkom računu (uključujući datum otvaranja, korisničko ime)

8.2 Podaci o aktivnostima korisnika

Podaci o ugovoru (uključujući datum ugovora, vrstu ugovora, sadržaj ugovora; ugovorni partner; rok ugovora; vrijednost ugovora; utvrđena potraživanja iz ugovora);

Informacije o kupovini (uključujući datum kupovine, vrstu, količinu i vrijednost kupljene robe i usluga; korpa za kupovinu; napuštena korpa za kupovinu; korišteni načini plaćanja; istorija kupovine);

Informacije o korisničkoj službi (uključujući povrat robe, reklamacije, zahtjeve za garanciju, informacije o isporuci);

Podaci o sesijama vezani za posjete našoj web stranici.

komunikacija putem telefona, faksa, e-pošte, govorne pošte, tekstualnih poruka (SMS), slikovnih poruka (MMS), video poruka ili trenutnih poruka;

9. Zašto obrađujemo lične podatke?

Vaše lične podatke obrađujemo u različite svrhe. Ove svrhe mogu biti
kombinuju različite grupe. Konkretno, možemo obraditi vaše osobne podatke u cijelosti ili djelomično za jednu ili više od sljedećih svrha, za koje imamo legitimni interes koji odgovara svrsi:

9.1 Svrhe obrade u vezi sa našom ponudom robe i usluga

Pružanje i prodaja naše robe i usluga

Obrada narudžbi i ugovora, uključujući narudžbu za otpremu i
Potvrde otpreme, potvrde isporuke, isporuka i naplata

Organizacija i implementacija usluga za korisnike

Dogovaranje i provođenje programa kartica za klijente ili kartice vjernosti

Organiziranje i provođenje istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja

9.2 Svrhe obrade u vezi sa komunikacijom s klijentima

Pružanje, administracija i implementacija komunikacije s korisnicima putem pošte i elektronskih sredstava komunikacije

Poslovna komunikacija putem pošte i telefona, e-pošte, govorne pošte, tekstualne poruke (SMS), slikovne poruke (MMS), video poruke ili instant poruka

9.3 Svrhe obrade koje se odnose na direktni marketing

Pojednostavljivanje procesa - kao što su kupovine ili rezervacije - i korištenje uvida iz analize ponašanja kupaca za kontinuirano poboljšanje svih roba i usluga.

Izbjegavanje nepotrebnog oglašavanja kroz uvide iz analize ponašanja kupaca za individualizirani i personalizirani direktni marketing.

Slanje individualiziranih i personaliziranih reklama poštom ili putem telefona, faksa, e-pošte, glasovnih poruka, tekstualnih poruka (SMS), slikovnih poruka (MMS), video poruka ili instant poruka.

Individualizirano i personalizirano prilagođavanje ponuda i oglašavanja na našoj web stranici, aplikacijama za mobilne uređaje ili našim kanalima na internet platformama, multimedijalnim portalima ili društvenim mrežama.

Ako ste nam dali pristanak da obrađujemo vaše osobne podatke u posebne svrhe (npr. prilikom registracije za primanje biltena), obrađivat ćemo vašu osobu u okviru i na osnovu ovog pristanka, osim ako imamo drugu pravnu osnovu i potrebna nam je ona. Dati pristanak može se opozvati u bilo kojem trenutku, ali to nema utjecaja na obradu podataka koja je već obavljena.

Kao dio našeg poslovnog odnosa, morate dati osobne podatke koji su potrebni za uspostavljanje i vođenje poslovnog odnosa te za ispunjavanje povezanih ugovornih obaveza (u pravilu nemate zakonsku obavezu da nam date podatke). Bez ovih podataka generalno nećemo moći zaključiti ili obraditi ugovor s vama (ili tijelom ili osobom koju predstavljate). Web stranica se ne može koristiti ni ako se ne otkriju određene informacije koje osiguravaju promet podataka (npr. IP adresa).

10. Kome prosljeđujemo vaše lične podatke?

Kao dio naših poslovnih aktivnosti i za svrhe navedene u Odjeljku 3, također otkrivamo podatke trećim stranama, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno i smatramo prikladnim, bilo zato što ih obrađuju za nas ili zato što ih žele koristiti u svoje svrhe . To se posebno odnosi na sljedeće pozicije:

Pružaoci usluga od nas (unutar Fuchs Trading GmbH i eksterno, kao što su banke, osiguravajuća društva), uključujući procesore narudžbi (kao što su IT provajderi)

 • Dileri, dobavljači, podizvođači i drugi poslovni partneri
 • Kupci
 • domaće i strane vlasti, službene službe ili sudovi
 • medij
 • Javno, uključujući posjetitelje web stranica i društvenih medija
 • Konkurenti, industrijske organizacije, udruženja, organizacije i drugi organi
 • Kupci ili oni koji su zainteresovani za preuzimanje poslovnih područja Fuchs Trading GmbH
 • druge strane u potencijalnom ili stvarnom sudskom postupku

Ovi primaoci su dijelom domaći, ali mogu biti bilo gdje na zemlji. Konkretno, morate očekivati ​​da će se vaši podaci prenijeti u sve zemlje u kojima se nalaze pružatelji usluga koje koristimo (kao što je Facebook).

11. Kako koristimo kolačiće?

Na našoj web stranici također koristimo takozvane kolačiće. Ovo su male datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu ili mobilnom uređaju kada koristite neku od naših web stranica. Također bismo vas željeli sveobuhvatno obavijestiti o našoj upotrebi kolačića.

11.1 Zašto koristimo kolačiće?

Korištenje kolačića služi, s jedne strane, za bilježenje učestalosti korištenja, broja korisnika i ponašanja na našoj web stranici, za povećanje sigurnosti korištenja web stranice i za lakše korištenje naše ponude informacija.

11.2 Koje kolačiće koristimo?

Većina kolačića koje koristimo automatski se briše s vašeg računala ili mobilnog uređaja na kraju sesije preglednika (tzv. kolačići sesije). Na primjer, koristimo kolačiće sesije da pohranimo vaše postavke zemlje i jezika i vašu košaricu za kupovinu na različitim stranicama internetske sesije.

Osim toga, koristimo i privremene ili trajne kolačiće. Oni ostaju pohranjeni na vašem računaru ili mobilnom uređaju nakon završetka sesije pretraživača. Ako ponovo posjetite neku od naših Internet stranica, tada će se automatski prepoznati koje unose i postavke preferirate. Ovisno o vrsti kolačića, ovi privremeni ili trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem računalu ili mobilnom uređaju između mjesec dana i deset godina i automatski se deaktiviraju nakon isteka programiranog vremena. Oni služe da našu web stranicu učine jednostavnijom za korištenje, učinkovitijom i sigurnijom.

11.3 Koji se podaci pohranjuju u kolačićima?

U kolačićima koje koristimo ne pohranjuju se lični podaci. Kolačići koje koristimo ne mogu biti dodijeljeni određenoj osobi. Kada se kolačić aktivira, dodjeljuje mu se identifikacijski broj. 

11.4 Kako možete spriječiti pohranu kolačića?

Većina internet pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete naložiti svom pregledniku da ne prihvaća kolačiće ili da vas pita prije prihvaćanja kolačića s web stranice koju posjećujete. Također možete izbrisati kolačiće na svom računalu ili mobilnom uređaju korištenjem odgovarajuće funkcije u vašem pretraživaču. Ako odlučite da ne prihvatite naše kolačiće ili kolačiće naših partnerskih kompanija, nećete moći vidjeti određene informacije na našoj web stranici i nećete moći koristiti neke funkcije koje imaju za cilj poboljšati vašu posjetu.

12. Kako koristimo log fajlove?

Svaki put kada pristupite našoj web stranici, određeni podaci o korištenju nam se prenose iz vašeg internet pretraživača iz tehničkih razloga i pohranjuju u log datoteke. Ovo se odnosi na sljedeće podatke o upotrebi:

 • IP adresa uređaja za kontakt
 • datum i vrijeme
 • URL pozvane stranice
 • URL upućivača
 • Informacije o pretraživaču i drugim uređajima

Evaluacija log fajlova nam pomaže da dodatno poboljšamo naše internetske ponude i učinimo ih lakšim za korisnike, da brže pronađemo i popravimo greške i da kontrolišemo kapacitete servera. Pomoću log fajlova možemo utvrditi u koje vrijeme je korištenje naših internet ponuda posebno popularno i učiniti dostupnim odgovarajući volumen podataka kako bismo vam garantirali najbolju moguću upotrebu.

13. Kako koristimo alate za web analitiku?

Kako bismo kontinuirano poboljšavali i optimizirali našu internet ponudu, koristimo tzv. Alati za web analizu pružaju nam statistiku i grafiku koja nam daje informacije o korištenju naše web stranice. Podaci o korištenju web stranice prenose se na server koji se koristi u tu svrhu. Kao alat za analizu koristimo Google Analytics od Google Inc., USA, pomoću kojeg se ovi podaci, uključujući skraćene IP adrese, prenose, što onemogućava identifikaciju pojedinačnih uređaja. Google Analytics koristi kolačiće (pogledajte pod Kolačići). Google se pridržava odredbi o zaštiti podataka iz sporazuma "Švicarsko-američki štit za privatnost" i registrirao se pri Ministarstvu trgovine SAD-a za "Švicarsko-američki štit za privatnost" (informacije o švicarsko-američkom štitu privatnosti možete pronaći na "https ://www.privacyshield .gov/Swiss-US-Privacy-Shield-FAQs"). IP adresa koju prenosi vaš pretraživač kao dio Google Analytics neće biti spojena s drugim Google podacima. Prenos ovih podataka od strane Googlea trećim stranama odvija se samo zbog zakonskih propisa ili u kontekstu obrade podataka o narudžbi.

Možete spriječiti slanje podataka generiranih kolačićima koji se odnose na vaše korištenje web stranice (uključujući vašu IP adresu) i obradu ovih podataka od strane Googlea klikom na sljedeću vezu ("http://tools .google. com/dlpage/gaoptout") i instalirajte dostupni dodatak za preglednik. Više informacija o Google Analytics i zaštiti podataka možete pronaći na "http://tools.google.com/dlpage/gaoptout" ili "http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html".

14. Kako koristimo društvene dodatke?

Naše internet stranice koriste društvene dodatke, na primjer sa Facebooka ili Google+, kako bi našu kompaniju učinili poznatijom. Osnovna svrha oglašavanja treba se smatrati legitimnim interesom u smislu člana 6 (1) (f) GDPR. Odgovornost za rad u skladu sa zaštitom podataka moraju garantovati njihovi odgovarajući provajderi. Obrada podataka u vezi sa ovim dodacima odvija se uz vaš pristanak kada koristite ove dodatke. Dodaci su označeni logotipom provajdera i mogu biti, na primjer, dugmad "Sviđa mi se" ili Google+ dugme.

Ako pozovete naše internet stranice koje sadrže takav dodatak, vaš pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa računarima provajdera. Sadržaj dodatka provajder prenosi direktno u vaš pretraživač i on ga integriše u web stranicu. Integracijom dodataka, provajder prima informacije da ste pristupili našoj web stranici. Ako ste istovremeno prijavljeni na provajdera, provajder može dodijeliti posjet vašem profilu. Ako stupite u interakciju s dodacima - na primjer klikom na dugme "Sviđa mi se" ili ostavljanjem komentara - odgovarajuće informacije se prenose direktno iz vašeg pretraživača do provajdera i tamo pohranjuju.

Ako ne želite da provajder prikuplja podatke o vama putem naše web stranice, morate se odjaviti s provajdera prije nego posjetite našu web stranicu. Čak i kada ste odjavljeni, provajderi prikupljaju anonimne podatke putem društvenih dodataka i postavljaju kolačić za vas. Ako se kasnije prijavite na provajdera, ovi podaci mogu biti dodijeljeni vašem profilu.

Ako se prijava nudi putem usluge za prijavu na društvenim mrežama - npr. Facebook Connect - podaci se razmjenjuju između provajdera i naše web stranice. Uz Facebook Connect, na primjer, to mogu biti podaci s vašeg javnog Facebook profila. Korištenjem takvih usluga za prijavu slažete se s prijenosom podataka.

Svrha i obim prikupljanja podataka i daljnja obrada vaših podataka od strane provajdera, kao i vaša prava u tom pogledu i podešavanje opcija za zaštitu vaše privatnosti mogu se pronaći u informacijama o zaštiti podataka pružatelja.

Facebook Ireland Ltd. ili Facebook Inc.:

 • http://de-de.facebook.com/policy.php
 • Google Inc.: http://www.google.de/intl/de/privacy/plusone/

Ako ne želite da provajderi prikupljaju podatke o vama putem ovih kolačića, možete odabrati funkciju "Blokiraj kolačiće treće strane" u postavkama vašeg preglednika. Tada pretraživač ne šalje nikakve kolačiće na server za ugrađeni sadržaj od drugih provajdera. S ovom postavkom druge funkcije naše web stranice možda više neće raditi.

Neke od vaših ličnih podataka obrađujemo automatski s ciljem procjene određenih ličnih aspekata (profiliranje). Posebno koristimo profiliranje kako bismo vam mogli pružiti ciljane informacije i savjete o proizvodima. Koristimo alate za evaluaciju koji nam omogućavaju da provodimo komunikaciju i oglašavanje zasnovanu na potrebama, uključujući istraživanje tržišta i mišljenja.

Za uspostavljanje i implementaciju poslovnog odnosa ili na drugi način, mi generalno ne koristimo potpuno automatizovano donošenje odluka (kao što je regulisano članom 22 GDPR). Ako takve postupke koristimo u pojedinačnim slučajevima, posebno ćemo vas obavijestiti, pod uvjetom da je to zakonom propisano, i obavijestiti vas o povezanim pravima.

15. Sigurnost plaćanja

Podaci koji se razmjenjuju između vas i nas šifrirani su 256-bitnim SSL certifikatom. Ovo je standard koji banke koriste za svoje online transakcije. Ovo možete prepoznati iz URL adrese Fuchs Trading GmbH, koja počinje sa https://, gdje 's' znači zaštićeno. Pojavljuje se ikona u obliku zatvorenog katanca. Postfinance e-payment je sigurno rješenje za e-plaćanje za obradu online plaćanja putem Interneta. Sertifikovana platna platforma garantuje jednostavne i sigurne platne transakcije kreditnim i debitnim karticama, kako za operatera prodavnice tako i za vlasnika kartice.

16. Kontakt adresa za pitanja

Odgovorni:
Fuchs Trading GmbH
Knonauerstrasse 1
CH-6330 Cham
Tel .: +41 41 759 00 00
E-pošta: datenschutz@lanalu.ch

Nadzorno tijelo Švicarska:
Federalni povjerenik za informacije i zaštitu podataka, FDPIC
Feldeggweg 1
3003 Bern
Švajcarska
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html

17. Aktuelnost i promjene ove izjave o zaštiti podataka

Ovu izjavu o zaštiti podataka možemo promijeniti ili prilagoditi u bilo kojem trenutku. Primjenjuje se trenutna verzija objavljena na našoj web stranici. Ukoliko je izjava o zaštiti podataka dio ugovora s vama, u slučaju ažuriranja obavijestit ćemo vas o promjeni putem e-pošte ili na drugi prikladan način.

31.08.2023